החוק קובע כי על מנת להיות קבלן רשום עליך להיות בעל רישיון קבלן, לספק ציוד וכלים משלך, ולא לעבוד באותה חברה יותר מ-40 שעות שבועיות

קבלנים רשומים אינם זכאים לאותן הגנות כמו עובדים. הם אינם זכאים לשכר מינימום, גמול שעות נוספות והטבות נוספות.

קבלנים מקבלים שכר בדרך כלל לפי שעה או יום, בעוד שעובדים מקבלים שכר בדרך כלל.

המעסיק אחראי על ניכוי מסים ומתן הטבות לעובדים, אך לא לקבלנים.

הקבלנים אחראים למיסים ולהטבות שלהם.

סעיף זה דן בתנאים הנדרשים להתקיים על מנת להירשם כקבלן.

התנאי הראשון הוא שלקבלן תהיה תעודת רישום תקפה. אישור זה ניתן על ידי רשם הקבלנים, אשר ממונה על ידי שר השיכון, התכנון והשלטון המקומי. התעודה תהיה כרוכה בתשלום אגרה שנתית והגשת הוכחה שיש לך ביטוח לאחריות ציבורית ואחריות מעבידים.

הדרישה השנייה לאדם להיות רשום כקבלן היא שהוא חייב להיות בעסק לפחות 6 חודשים. משמעות הדבר היא שהם חייבים לספק ראיות כגון תדפיסי בנק או החזרי מס של החברה שלהם כדי להראות כמה זמן הם נסחרים.

התנאי השלישי הוא שהאדם לא יעסיק בעסקו איש מלבדו או בן/בת זוגו, אלא אם הוא רואה חשבון או עורך דין שנרשם בלשכת עורכי הדין ומחזיק בביטוח אחריות מקצועית.

התנאי הרביעי הוא שלא יהיה שום קשר ביניכם

הסעיף הבא ידון בתנאים של קבלנים רשומים.

קבלן רשום הוא אדם שאינו מועסק בחברה, אלא הוא מועסק בחוזה לבצע עבודה עבור אותה חברה. ניתן להעסיק קבלנים אלו לטווח קצר או להעסיק אותם לתקופה ממושכת. תהליך הגיוס עבור קבלנים אלה הוא בדרך כלל פחות רשמי ממה שהיה אם האדם היה עובד בחברה. ישנם יתרונות וחסרונות רבים להעסקת קבלנים רשומים בניגוד לעובדים.

לקבלנים רשומים יש פחות ביטחון תעסוקתי מעובדים מכיוון שניתן לסיים את החוזה שלהם בכל עת ללא הודעה או סיבה על ידי מי מהצדדים. לעובדים, לעומת זאת, יש הרבה יותר ביטחון תעסוקתי מכיוון שברגע שהם יתקבלו לעבודה, הם יישארו בחברה הזו עד שהחוזה שלהם יפוג או עד שהם יסתיימו בשל סיבה. חיסרון נוסף בהעסקת קבלן הוא שייתכן שלא יהיו הטבות כלשהן כמו ימי חופשה בתשלום, ימי מחלה, הטבות רפואיות, תוכניות פרישה וכו'. עובדים על

על החברה מוטלת החובה לספק סביבת עבודה בטוחה ובריאה. זה כולל אספקה נאותה של מים נקיים, מתקני שירותים ומתקני שטיפת ידיים.

כמו כן, על המעביד לוודא כי הטמפרטורה במקום העבודה סבירה וכי אין במקום מפגעים שעלולים לגרום לפציעה או מחלה.

החוק קובע כי יש להתייחס לכל הקבלנים כאל עובדים ובעלי אותן זכויות לאלו המועסקים בחברה. זה כולל תשלום שכר מינימום, שעות נוספות וקבלת תשלום עבור כל עבודה שנעשתה.

החוק גם קובע שאין לראות בקבלנים כשכירים אם הם עוסקים בעצמם, יש להם חוזה ברור המפרט את תפקידם ואחריותם מול החברה איתה הם מותקשרים, הם יכולים לעבוד בכל מקום שירצו לעבוד כל עוד זה במסגרת שעות העבודה המוסכמות שלהם בשבוע ולא מטעם כל חברה אחרת.

חוק תקני העבודה הוגן (FLSA) מסדיר את זכויות העובדים בארצות הברית. החוק מבטיח שכר מינימום ותשלום שעות נוספות, וכן מסדיר עבודת ילדים. אחד החלקים החשובים ביותר בסעיף זה הוא שהוא מגדיר מהו קבלן, ומה אינו קבלן.

קבלן אינו עובד אם הוא מספק שירותים ללקוח, אך אינו בשליטה ישירה של אותו מעסיק. משמעות הדבר היא שהם אינם זכאים לשכר מינימום או תשלום שעות נוספות במסגרת FLSA, אך הם עשויים להיות זכאים להטבות אלה אם המעסיק שלהם מכוסה בחוק פדרלי אחר.

תפקידו של קבלן הוא לספק שירות או עבודה לחברה על מנת לקבל שכר. קבלנים אינם שכירים, הם נשכרים על ידי החברה למשימה ספציפית שהם צריכים לבצע. מסיבה זו, ישנם הבדלים רבים בכל הנוגע לאופן שבו יש להתייחס לקבלנים ולעובדים.

לקבלן צריכות לקבל את כל אותן ההטבות כמו לעובד למעט אלו הניתנות על ידי המעסיק שלו כגון ביטוח בריאות והטבות פרישה. הסיבה לכך היא שאין יחסי עובד מעביד בין שני הצדדים ולכן שני הצדדים חייבים לספק הטבות אלו בעצמם.

הדבר הראשון שאתה צריך לדעת על להיות קבלן הוא שאתה לא שכיר. הדבר השני שאתה צריך לדעת הוא שהמעסיק שלך אינו חבר שלך.

כמה מהבעיות הגדולות ביותר שעומדות בפני קבלנים הן:

– חוסר ביטחון תעסוקתי

– אין הטבות

– אי ודאות לגבי שעות עבודה ותעריפי שכר

– חוסר הגנה מפני אפליה, הטרדה או תגמול בגין הלשנות או פעילויות מוגנות אחרות

קבלנים אינם עובדים, ואין להם אותן זכויות כמו עובדים. הם עצמאיים, מה שאומר שהם חייבים לשלם מיסים והטבות משלהם.

ההבדל בין עובד לקבלן הוא שמעסיק מחויב לשלם את שכרו של העובד ואילו קבלן מחויב רק לספק מוצר או שירות.

קבלנים אינם זכאים לגמול שעות נוספות, חופשות בתשלום או הטבות רבות אחרות שהעובדים מקבלים. קבלנים שעובדים עבור מספר לקוחות עשויים להיות זכאים לביטוח אבטלה אם אחד המעסיקים שלהם מסיים אותם ללא סיבה, אך זה לא חל אם הפסקת העבודה הייתה מ"סיבה טובה" כגון הפרת מדיניות החברה.

קבלנים רשומים אינם זכאים לאותן הטבות כמו עובדים. אין להם גישה לתוכניות פנסיה של החברה, שירותי בריאות או חופשה בתשלום. הדבר היחיד שהם יכולים לסמוך עליו הוא ההכנסה מעבודתם בחוזה.

הסיבה לכך היא כי קבלנים רשומים אינם נחשבים שכירים על פי חוק. במקום זאת מתייחסים אליהם כאל עצמאים ולכן אין להם כל הגנה משפטית על פי חקיקת העבודה.

החוק מחייב לקבלנים רשומים שכר מלא עבור עבודתם ולהצטייד בחוזה בכתב. אם קבלן אינו עובד כבעלים בודדים, החוק מחייב גם לשלם לקבלן לפחות שכר מינימום וגמול שעות נוספות.

יש הרבה אנשים שעובדים כקבלנים, אבל הם לא יודעים מה הזכויות שלהם. חלק זה יראה לך מהן זכויותיך כקבלן וכיצד לוודא שאתה זוכה ליחס הוגן מצד המעסיק שלך.

התנאים של קבלן רשום שונים מעובד. אין להם אותן זכויות כמו לעובדים, כמו הזכות לחופשת לידה, חופשה שנתית בתשלום וחופשת מחלה.

עם זאת, יש להם כמה יתרונות על פני עובדים. לדוגמה, הם אינם נדרשים לעבוד בחגים או בסופי שבוע אלא אם כן זה בחוזה שלהם. והם יכולים לקחת יותר מעבודה אחת בו-זמנית ללא סיכון של פיטורים בשל כך.

שתפו פוסט זה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email