היתר לסגירת מרפסת

 

תחום התכנון והבנייה הוא תחום מוקפד מאוד בישראל וישנם גורמים שלטוניים רבים המעורבים באכיפת חוקי התכנון והבנייה בכל רחבי הארץ, באמצעות הרשויות המקומיות השונות. הכלי המרכזי שמשרת את אותם גורמים הוא הכלי של היתר בניה, כלומר אישור שעל כל בעל נכס לקבל לפני שהוא מבצע שינוי מבני בנכס שלו או בונה מבנה חדש. אחד המקרים בהם נדרש היתר כזה הוא המקרה של סגירת מרפסת. היתר לסגירת מרפסת נדרש בראש ובראשונה מאחר וסגירת המרפסת משפיעה על מרחב החוץ של הנכס – על השכנים, על הסביבה ועל המרחב הציבורי בכלל. השאלה היא האם אכן צריך להוציא היתר כזה מראש והאם ישנם מקרים בהם הוא כלל לא נדרש.

 

אז האם צריך לקבל היתר לסגירת מרפסת?

ובכן, התשובה יכולה להיות מעט יותר מורכבת ממה שהיינו רוצים. ככלל, על פי חוקי התכנון והבנייה בישראל, כל שינוי מבני, יהיה הקטן והשולי ביותר, שאתם רוצים לבצע בביתכם ושניכר כלפי חוץ, מחייב קבלת היתר בנייה מראש. בניית מחסן בחצר, בניית מלונה לכלב בחצר, הרחבת חלון לדלת, פתיחת פתח בקיר לחלון, החלפת אריחי החיפוי של המבנה, הוספת גדר או שער לבית – כל שינוי מבני שמשפיע על המרחב הציבורי, מחייב קבלת היתר בנייה מראש. בתנאים אלה די ברור שקבלת היתר לסגירת מרפסת היא אכן נדרשת, שכן סגירת המרפסת משפיעה על המרחב הציבורי ויכולה גם מאוד להשפיע על איכות חייהם של השכנים. אלא שלפני מספר שנים הושלמה רפורמת הפרגולות שכוללת שורה ארוכה של שינויים מבניים, שעבורם לא חייבים בהכרח להוציא היתר בנייה.

 

אז זה לא מסובך, יש הגדרה

אז זהו שלא. רפורמת הפרגולות מגדירה שורה של שינויים מבניים, שעבורם לא נדרש בהכרח היתר בניה עם חברת מרובעים, אבל מותירה את ההחלטה על כך לרשות המקומית. הרשות המקומית באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, היא זו שמחליטה מי יקבל, על מה יקבל ומתי יקבל היתר בנייה לכל שינוי מבני (ועל אף שזה נשמע מאוד כוחני, בפועל מדובר בהליך מקצועי נקי לחלוטין). בהתאם לכך, ייתכן שעירייה מסוימת תאפשר הקמת פרגולה ללא היתר, אך כן תחייב קבלת היתר לסגירת מרפסת. לעומתה, ייתכן שעירייה אחרת תאפשר ביצוע של כל השינויים המבניים המפורטים ברפורמה ללא היתר ואחרת תחייב עדיין קבלת אישור מוקדם לכל שינוי מבני שהוא.

המשמעות מבחינתכם היא שלפני שאתם מתחילים לעבוד על סגירת המרפסת בביתכם, חשוב לבצע את הבירורים הנדרשים מול הרשות המקומית שבתחומה אתם מתגוררים. בכל מקרה, כל אישור שניתן לכם מראש, חשוב שיינתן לכם בכתב עם חתימה וחותמת של הפקיד שהעניק לכם אותו. ואם לא ניתן לכם האישור וגם יוסבר לכם מדוע וכיצד, זה אומר שבכל זאת יהיה עליכם להוציא היתר לסגירת מרפסת כחוק.

שתפו פוסט זה