חלוקת רכוש בגירושין

התהליכים המקדימים את קבלת ההחלטה על גירושין וודאי הגירושין עצמם, רוויים בקשיים, מורכבויות ומחלוקות במישורים רבים. הסוגיות המוטלות על הפרק, בתחומים כמו חינוך והחזקת הילדים, הסדרי הראיה, תשלום מזונות, לצד ביצוע התהליך עצמו, העוינות והחשדנות ההולכות ונבנות, חוסר הביטחון והחשש מהעתיד, מוסיפים גם הם דלק למדורה המתלקחת.

אחת מהסוגיות הנפיצות ביותר היא סוגיית חלוקת הרכוש בין בני זוג שמחליטים להתגרש. לנקודה זו ממשקים והשפעות רבות הן על עתיד כל אחד מבני הזוג, מצבו הכלכלי שלו ושל ילדיו ועל הנכסים הממשיים, הפיננסיים והאחרים שצברו בני הזוג יחדיו שנים רבות.

לצד הצדדים הכלכליים, סוגיה זו של חלוקת רכוש בגירושין היא גם בעלת היבטים משפטיים. חשוב להכיר את כל אלו, כדי שזכויותיכם – לא תפגענה. נדון בכך בקצרה בשורות הבאות וכן תוכלו להרחיב ולמצוא על כך חומר רב באתר https://www.lowforum.co.il/

איזה רכוש מחולק במסגרת הגירושין?

בני הזוג צברו במהלך חייהם המשותפים רכוש משותף רב, אולי דירה, רכבים, כסף שנכנס ממשכורות וכד'. לרכוש משותף זה, גם מצטרף רכוש שבני הזוג צברו עוד טרם החיבור בנישואין ביניהם. למעשה, גם רכוש זה נכנס תחת הגדרת "רכוש משותף".

כאשר בני הזוג מבקשים להתגרש, עליהם לחלק את כלל רכוש זה. 'חוק יחסי הממון' (1973) קובע כי יש לבצע הסדר של 'איזון משאבים', משמע כל הנכסים של בני הזוג, יחולקו ביניהם באופן מאוזן ושווה. השוויון הוא גם אם בן זוג אחד הכניס או הביא יותר רכוש לחלק המשותף.

בתוך הרכוש המשותף, מגדיר החוק גם רכוש גשמי וגם רכוש לא מוחשי, למשל רוחני. כך למשל דירות ונכסי נדל"ן אחרים, רכבים, מטלטלין גדולים כקטנים וכד' ולצידם גם חלקים פיננסיים כמו חסכונות, פנסיה, השקעות, פיצויים, קרנות השתלמויות וגמל ואפילו מוניטין עסקי ועוד. חשוב לזכור כאמור, כי גם רכוש שאחד מבני הזוג צבר עוד טרם הנישואין – נכלל תחת הגדרה זו.

החריגים בנוגע לחלוקת רכוש משותף

אז אומנם החוק דורש חלוקה שוויונית ומאוזנת על כלל הרכוש אבל קיימים לא מעט חריגים, שלא יילקחו בחשבון תחת הגג של "רכוש משותף" ושחשוב להכירם. בין השאר ניתן למנות רכוש שקיבל אחד מבני הזוג טרם הנישואין שמקורו במתנה שקיבל או בירושה, קצבאות זקנה או קצבאות אחרות (למשל אלמנות) ועוד.

גירושין

בנוסף, בני הזוג יכולים להחליט במשותף באמצעות הסכם כתוב, על חלוקת רכוש שתהיה לפי הבנתם וראות עיניהם במידה ויתגרשו. לרוב, הסכם זה נערך עוד טרם הנישואין ומכונה "הסכם ממון". כל מה שמוחלט שם בהסכמה, יהיה תקף משפטית (והוא גם מחויב להיות מאושר משפטית בעת כתיבתו).

חשוב גם לדעת, כי גם במקרה של הסכם ממון וגם במקרה הרגיל, רשאי בית המשפט להתערב בחלוקה ולכפות את דעתו או להחליט בסוגיות חריגות, למשל כמו במקרים של שינוי בכושר השתכרות עתידית, תגמולים על קניין רוחני ועוד.

ליווי משפטי בסוגיית חלוקת הרכוש בגירושין

לעיתים הגירושין יכולים להתנהל על מי מנוחות, באמצעות  גירושין בהסכמה בין יהודים. לעיתים ייוצרו מערבולת של מים סוערים עקב מחלוקות. כאשר מגיעים לחלוקת רכוש, הדברים מקבלים משנה תוקף ולעיתים, לצד אחד אין כוח להילחם וצד אחר מנצל זאת. בין אם יש הסכם ממון מוקדם, בין אם מתכוונים להגיש תביעת רכוש ובין אם בוחרים ללכת לתהליך גישור שיפתור סוגיות אלו, מומלץ תמיד לקבל ליווי של ייעוץ משפטי, כדי שתוכלו למצות את זכויותיכם.

גירושין
שתפו פוסט זה