למה לכונן חוקה?

יפן מחרחרת ריב, היא שולחת משלחת עונשין שבראשה עומד אח של טקמורי (Saigo Tsiginichi). המשלחת תוקפת את כל מי שנקרה בדרכם אבל לא פחות מ-500 חיילים יפנים מתים במשלחת העונשין הזאת, המשלחת הזאת פוגעת יותר בחיילים היפנים מאשר בילידים כאשר המוות הוא כתוצאה ממחלות טרופיות.

סין נחרדת ממהלך זה והיא מסכימה לשלם את הפיצויים וזאת מתוך הפחד שיפן המתעצמת תתחיל להתקיף גם את סין. זהו סימן לחולשה הסינית כי סין הכירה בריבונות של יפן על איי ריוקיו. יפן לומדת שברגע שאתה מפעיל שרירים אז מכירים בך.

משלחת זו לא מספקת את הסמוראים או את אח של טקמורי, הם מתפטרים וחוזרים להאן שלהם ושם קמים מתנגדי השלטון – הממשלה לא פועלת בהתאם לרצונו של הקיסר שאישר לתקוף את קוריאה ועל כן מדובר בבוגדים. בסופו של דבר סייגו מחליט לעשות מעשה ולמרוד, זו לא הייתה המרידה היחידה – אנו רואים שבעבר היו מרידות של איכרים, אותם ניתן היה לנטרל ביתר קלות כי הם לא היו חמושים אך את הסמוראים קשה יותר לנטרל.

בשנת 1874 מתרחשת מרידה על ידי אדם בשם Eto Shimpei ,  הוא אוסף סביבו קבוצה של סמוראים ממורמרים והוא מחליט להתחיל לפעול על ידי תקיפת משרדי ממשלה בעיר שליד ההאן שלו, בעיר סאגה. המטרה שלו הייתה לבנות על המירמור של הסמוראים על מנת לערער את יציבות השלטון. בניגוד לציפיותיו לא הרבה הצטרפו לקריאתו, הממשלה שולחת עליו צבא, הוא נתפס ומוצא להורג.

בשיעור שעבר דיברנו על הדרישה העממית לזכויות אזרחיות, על דמוקרטיה. הסתכלנו כיצד אנשים בתוך יפן מגיבים לשינויים שמתרחשים כאשר אחד הביטויים הוא העניין של השתתפות פוליטית בנעשה במדינה. תיארנו מספר תנועות עממיות גם בכפר, בעיר, גם אצל סמוראים לשעבר כאשר כולם מבקשים ליטול חלק בפוליטיקה. מקובל לקרוא לכולם People's rights movement או ביפנית Jiyuminkenundo.

Hagaki- אדם שהחליט להקים תנועה פוליטית וזו הייתה הפעם הראשונה שתנועה פוליטית בעלת דרישות לאומיות צמחה. התנועה הזאת נתנה את הדחיפה הראשונה למאות תנועות אחרות שצמחו בשנות ה-70 כשכולן דורשות השתתפות פוליטית, למשל הקמת מפלגות.

דיברנו על מושג נוסף – Industrial societies – חקלאים שהתכנסו ודיברו על שינויים שנבעו ממהפיכה האגרארית והשינויים ביפן, הם דיברנו על איך לארגן את ההתקדמות הטכנולוגית ביפן וכחלק מהדיונים שלהם הם דיברו גם על פוליטיקה.

כחלק מהדרישה הפוליטית עולה גם הדרישה של נשים לשתף אותן בתהליכים ציבוריים פוליטיים כאשר קמה קבוצה של מנהיגות נשים שהתנגדו להדרתן מהמרחב הציבורי.

כחלק מהדרישה להשתתפות פוליטית עולה גם הדרישה לשיתוף הנשים – מאות התנועות הללו שהממשלה לא יכלה להתמודד מולן מכריחות את ההנהגה להכיר בקיומה של אופוזיציה ולקבל את הלגיטימיות של האופוזיציה הזאת, זה דבר חדש כי ביפן אנשים לא יכלו להביע את דעתם בציבור וגם לא באופן פרטי.

תגובת הממשלה – דיכוי. הממשלה מאוד נבהלה מכך שהתנועות הללו יעיבו על הרפורמות שהיא רוצה לבצע ולכן היא סוגרת עיתונים ועוצרת אנשים. דרך אחרת היא על ידי קו-אופטציה

הממשלה זורקת עצם מסוים להשתתפות פוליטית כאשר השיא הוא בשנת 1881 – הכרזה על כינון חוקה תוך 10 שנים ביפן, יש פה יצירה של כללים פוליטיים חדשים וזה מהווה צעד קדימה כלפי דמוקרטיזציה.

היה ברור שהחוקה תהיה חוקה מתקדמת כמו החוקה המערבית ושייקבעו כללי פוליטיקה חדשים. למה לכונן חוקה?

  1. סמן למודרניזציה – אולי היה צריך לשכנע את ההנהגה בצורך לקדם חוקה אך לא היה צריך לשכנע יותר מדי מפני שבקרב המנהיגים עצמם הייתה קיימת ההבנה שחוקה היא סמן של מודרניזציה. חוקה תהווה צעד נוסף בהפיכתה של יפן למדינה דמוקרטית ומודרנית. לא רק הצבא והכלכלה צריכים להיות מודרניים אלא גם המערכת הפוליטית. מי שחיבר את החוקה היפנית בעצמו הבין את החשיבות של החוקה אחרי ששהה תקופות ארוכות בבריטניה וגרמניה שם הוא ראה שהחוקה מבססת מערכת םוליטית שנותנת ביטוי לעם וגם מסייעת להנהגה.
  2. המטרה היא שהחוקה תגייס את העם למשימות לאומיות ושתטפח את הנאמנות למדינה. בצורה כזו היה ניתן לגייס את העם לרפורמות שמתרחשות.
  3. שסתום ביטחון- החוקה היא סוג של "שסתום ביטחון" המאפשר לעם לשחרר קצת קיטור ואז העם מרגיש יותר מחויבות למדינה
שתפו פוסט זה